Info seisuga 27.04.2010

Veemajandusprojekti veerg

 

On kuulda, et linnakodanikku huvitavad juba torustikega liitumise küsimused. See on kindlasti väga oluline, sest selleks ju torustikke ehitataksegi, et kõik kinnistud saaksid liituda ühisesse joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemi. Täna on meil linnas aga seis selline, et varem pole vajadust olnud neid küsimusi lahendada ja nii ei olegi kindlat korda, kuidas liitumisi korraldada. Linnavalitsus alles tegeleb liitumiste korra välja töötamisega. Tuleb uurida, kuidas on need asjad on toiminud teistes linnades, mis on tehtud valesti ja mis on olnud õige. Liitumine võib tulla tasuline, sest investeeringud peavad ennast tasuma, ka abirahadega teostatavad. Põhimõte peab olema selline, et täna abistatakse meid, homme abistame meie teisi. Selleks peab ühine vee- ja kanalisatsioonisüsteem suutma ennast ise ära majandada. Need on küsimused, mis linnakodanikku huvitavad, aga reaalseks liitumiseks läheb alles peale magistraaltorustike projekteerimist, ehitamist ja katsetamist ning seda võib-olla alles järgmisel aastal. Me tuleme selle juurde tagasi, kui on midagi täpsemalt selgunud.

Mis siis täna toimub? Kui eelmine kord sai kirjutatud, et peagi saabuvad linna geodeedid, siis tänaseks on juba suur osa linnast nende poolt läbi uuritud. Ja siin kordan veel kord kinnistu omanikele üle, et ärge hoidke saladuses seda teavet, mis teil on. Näidake ette kõik kaevud põõsaste all ja pange tikud muru sisse püsti, kus võib olla maa sees mingi toru. Kui teil on naabriga ühine süsteem, siis nüüd leidke endale sobilik lahendus otse liitumiseks. Täna te võite saada naabriga hästi läbi, aga tulevikus mitte või tuleb kinnistule hoopis uus omanik. Kui teie torustik tuleb üle naabri maa, siis saab naaber teil soovi korral selle kinni keerata ja linn ei saa teid siis aidata.

Kui teie naaberkinnistul asub tühi maja või te teate, et naaber viibib kuskil kaugel ja käib harva majas, siis õelge seda kas geodeedile või projekteerijale. Kui te teate sellise naabri telefoni või mõnda muud kontakti, siis öelge seda ka.

Kui geodeet on ära käinud ja teie kinnistuga tutvunud, valmistab ta ette alusplaani ja siis tuleb teie juurde projekteerija. Projekteerija pakub välja lahenduse, kuidas torustikud ehitada. Usaldage teda, sest tema on selle ala spetsialist. Aga, kui on mingi kindel põhjus, et projekteerija poolt pakutud lahendus ei sobi, siis tuleb sellest kohe rääkida ja põhjus ka välja öelda.

Teie liitumistorustiku asukoha valik lõpeb sellega, et projekteerija joonistab paberile teie kinnistu ja märgib sinna kaks punkti. Eelmisel korral oli nendest juttu, need on veetorustiku liitumispunkt ja kanalisatsioonitorustiku liitumispunkt. Kui projekteerija on selle joonise valmis teinud, seda nimetatakse kinnistu liitumispunktide kooskõlastamise leheks, siis ta soovib sinna kinnituseks teie allkirja.

Need on nüüd need ülesanded, millega peame täna hakkama saama. Projekteerimise välitööd lõpevad maikuu jooksul, siis hakatakse tegelema tööprojekti koostamisega ja kooskõlastamisega ametkondades. Kui läheb lahti ehitus, siis olukord linnas muutub ja linnakodanikele tulevad uued katsusmused ja ka uued ülesanded.

Lõpetuseks veel teadaanne, et on sõlmitud leping konsultandiga, kes valmistab ette rahastamistaotluse muudatust ehitustööde teise etapiga jätkamiseks. Eesmärgiks on rahastada kogu linna territooriumil torustike ehitust.

 

 

 

Tõrva Linnahoolduse Asutus

Projektijuht

Harri Vihalemm

5026286

harri@korbovek.ee