Ettevõttest



Osaühing Tõrva Veejõud on 100% Tõrva vallale kuuluv ettevõte,
mis alates 01.02.2011 osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust Tõrva linnas ja alates 16.10.2018 kogu Tõrva valla piirkonnas.


OÜ Tõrva Veejõud kontor asub Tõrvas Loosi tn 9.




Ettevõttes töötab
 01.01.2021 seisuga 6 töötajat:

  • Ivo Solom - juhataja ja juhatuse liige (ivo@torva.ee, 564 0334)
  • Külli Lääts - pearaamatupidaja
  • Juta Karpov - jurist-asjaajaja
  • Marko Ilisson - vee- ja reoveekäitlusoperaator, tel 5346 8864.
  • Jaan Taul - autojuht
  • Olev Raik - majandustöötaja


Nõukogu
planeerib osaühingu tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.


OÜ Tõrva Veejõud nõukogu koosseis:

Eero Viisu - esimees
Maido Ruusmann - liige
Aivar Uibu - liige
Tõnu Jaansalu - liige
Riho Karu - liige
Ahti Saar - liige


» Tõrva Veejõud põhikiri 18.12.2012

» Tõrva Veejõud põhikiri 18.11.2014

» Tõrva Veejõud põhikiri 13.01.2016