» Teade klientidele
» Kaugloetavad veearvestid
» Hanketeade: Pokardi piirkonna Tõrva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrguga ühendamise omanikujärelevalve
» Hanketeade: Pokardi piirkonna ÜVK ühendamine Tõrva linnaga
» OÜ Tõrva Veejõud kontor taas avatud alates 01.06.2020
» Tõrva linnas tarbitava veekoguse inventuur
» KIKi info: alates 8.05 laieneb eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetus
» Klienditeenindus ajutiselt suletud kuni 31.05.2020
» Leebiku ja Riidaja piirkonnas paigaldati kaugloetavad veearvestid märtsis 2020
» Hanketeade: Pokardi piirkonna ÜVK ühendamine Tõrva linnaga
» Hanketeade: Hanke korraldaja leidmine
» Rahulikke ja rõõmsaid pühi!
» OÜ Tõrva Veejõud kuulutas välja hanke Tõrva ujulakompleksi ehitustööde teostaja leidmiseks
» Hanketeade: Tõrva ujula ehitushanke korraldamine
» 19.08.2019 lühendatud tööaeg
» Tõrva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031 avalik väljapanek
» Planeerimata veekatkestus 18.07.2019 Hummuli alevikus
» 12. juulist 2019 alates on Linna küla kontor suletud
» Müügipakkumine
» Hanketeade: Kaubiku N1 kasutusrendile võtmine
» 03. juunist 2019 muutub OÜ Tõrva Veejõud lisateenuste hinnakiri
» KIKi pressiteade: Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetust küsida
» Hanketeade: Sõiduauto kasutusrendile võtmine
» Keskkonnauuringute keskus kutsub maapiirkondades elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus
» Tõrva linna veemajanduse edendamisest
» TEADE Hummuli piirkonna elanikele
»  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks saab toetust küsida alates 5. juunist 2018
» Osaühingud Tõrva Veejõud ja Helme Teenus ühinesid
» Tõrva linna Riiska linnaosa saab uuendatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
» 07.08.2017.a. Riigihanke teade.
» 29.05.2015.a. LIHTHANKETEADE
» Veeteenuse hinnatõus alates 1. veebruarist 2014
» Lõppes Tõrva 10 miljoni eurone veemajandusprojekt
» Tõrva sai esmakordselt reoveepuhasti
» OÜ Tõrva Veejõud pakub võimalust tellida kaevetöid
» Veetöötlusjaama avamine
» 08.11.2011 Hanketeade
» Hanketeade
» HANKETEADE 11.10.2011
» Tõrva Veejõul uus juhataja
» HANKETEADE 21.09.2011.
» Hanketeade 09.09.2011
» TEATIS
» Kodulehekülg avatud
» Veenäidu teatamine on nüüd palju lihtsam!